رآکتور گرمایی

از دانشنامه آزاد پارسی ابوریحان
پرش به: ناوبری، جستجو

رآکتور گرمایی (thermal reactor)
نوعی رآکتور هسته‌ای۱. در این رآکتور، نوترون‌های۲ آزادشدۀ حاصل از شکافت۳ هسته‌های اورانیوم ـ۲۳۵[۱]‌۴ کُند می‌شوند و احتمال گیر افتادن آن‌ها در هستۀ اتم‌های دیگر اورانیوم ـ ۲۳۵ افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب، فرآیند شکافت گسترش پیدا می‌کند. ماده‌ای که وظیفۀ کُندکردن نوترون‌ها را به‌عهده دارد و معمولاً گرافیت۵ یا آب سنگین۶ است، کُندساز۷ نامیده می‌شود. وقتی نوترون‌های سریعی که تازه گسیل شده‌اند با هستۀ اتم‌های کُندساز برخورد می‌کنند، بخشی از انرژی جنبشی۸ خود را از دست می‌دهند و سرعت آن‌ها کم می‌شود. نوترون‌هایی که سرعتشان به اندازه‌ای کاهش یافته است که با انرژی گرمایی مادۀ اطراف برابری کند، نوترون‌های گرمایی۹ نامیده می‌شوند. این نوترون‌ها به احتمال زیاد فرآیند شکافت را صورت می‌دهند و واکنش زنجیره‌ای۱۰ را تداوم می‌بخشند. نیز ← رآکتور هسته‌ای؛ انرژی هسته‌ایnuclear reactor neutron fission graphite heavy water moderator kinetic energy thermal neutrons chain reaction


  1. uranium-235