هراتی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

هَراتي

 

(يا هروي) گويش فارسي كه مردم هرات در بخش علياي رود مرغاب افغانستان بدان سخن مي‌گويند. صامت‌های هراتی همانند صامت‌هاي فارسي است. برخي تغييرات آوايي هراتي به قرار زير است: تبديل /e/ پاياني و كسرة اضافه به /a/ در puxa «كاه‌ گندم»؛ تبديل /b/ به /v/ در tarvand «تَربند» (پارچة خيس كه روي زخم گذارند)؛ تبديل /r/ به /l/ و برعكس در panjala «پنجره»؛  /f/ به /p/ در patir «فيتر/فطير»، تغيير /-rx-/ به /-xf/ در nexr «نرخ»، /y/ به /j/، نيز تبديل /d/ به /t/ در sabat «سبد»؛ تبديل -n پاياني به -m در دوم شخص جمع ماضي مطلق و raftam «رفتند»، و در nastaran «نسترن». افزودن پسوند -ak به سوم شخص مفرد ماضي و دوم شخص مفرد امر افعال.

 

50010800