هزاره ای

از دانشنامه آزاد پارسی ابوریحان
پرش به: ناوبری، جستجو

هَزاره‌اي

 

از گويش‌هاي فارسي كه در هزارستان افغانستان بدان سخن مي‌گويند: مصوت‌هاي آن عبارت‌اند: u o i e a و صامت‌هایش همانند صامت‌هاي فارسي است. در هزاره‌اي /b/ به /v/ تبديل مي‌شود و برخی دیگر از تبدلات آوايي چنين است: تبديل /a/ به /e/ در ter «تَر/خيس»، /u/ به /i/ در sizu «سوزن»، /o/ به /e/، /r/ به /l/ در hilmand «هيرمند»، /d/ به /t/؛ /e/ پاياني به /a/؛ /y/ به /j/. در هزاره‌ای همچون فارسي مضاف مقدم بر مضاف‌اليه است.

 

50010800