همسایه ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

هَمْسايِه‌ها

جلد چاپ اول رمان همسایه‌ها (۱۳۵۳)
رماني واقع‌گرايانه، از نوعِ موسوم به رمان رشد، به‌شيوة راوي ـ قهرمان، با زاوية ديد دروني، نوشتة احمد محمود، در 1353ش. محمود در اين رمان پرآوازة خود جريان‌هاي مربوط به سال‌هاي ملي شدن صنعت نفت را از ديد نوجواني به‌نام خالد روايت مي‌كند. خالد براي گريز از سرنوشت نكبت‌بار جوانان همسايه، درگير حوادث سياسي مي‌شود، مراحلي را از نخستين عشق، با بياني تغزلي، تا سياست و حبس پشت سر مي‌گذارد كه شكل‌دهندة نگاه او به جهان پرآشوب است. داستان ضمن شرح چگونگيِ تحول او، با پرداختن به زندگي بقية همسايه‌ها گسترش مي‌يابد تا يك دورة تاريخي را دربرگيرد.

 

14010500