فهرست پرونده‌ها

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۳ Adel-biabangard-javan.jpg (پرونده) ۶۷ کیلوبایت Reza rouzbahani   ۱
‏۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۷ Errol Barrow 17.jpg (پرونده) ۴۳ کیلوبایت Reza rouzbahani   ۱
‏۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۵ Tim-b.jpg (پرونده) ۴۶ کیلوبایت Reza rouzbahani   ۱
‏۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۱ B- b.jpg (پرونده) ۲۰۰ کیلوبایت Reza rouzbahani   ۱
‏۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۹ برایتون.jpeg (پرونده) ۱۵۴ کیلوبایت Reza rouzbahani   ۱
‏۳۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۴ Maryam Mirzakhani2.jpg (پرونده) ۴۱ کیلوبایت Shahraabi   ۱
‏۳۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۴ Maryam Mirzakhani.jpg (پرونده) ۶۸ کیلوبایت Shahraabi   ۱
‏۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۳ مریم میرزاخانی.jpeg (پرونده) ۱۷ کیلوبایت Shahraabi   ۱
‏۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۶ Help3.jpg (پرونده) ۵۰ کیلوبایت Amir   ۱
‏۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۲ Help2.jpg (پرونده) ۱۱۵ کیلوبایت Amir   ۱
‏۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۰ Help1.jpg (پرونده) ۷۲ کیلوبایت Amir   ۱
‏۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸ Rahnama.jpg (پرونده) ۸۶ کیلوبایت Amir   ۱
‏۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۶ 1.jpg (پرونده) ۲۷۴ کیلوبایت Amir   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۵ Image016.jpg (پرونده) ۹ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۵ Image014.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۲ Image012.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۱ Image010.jpg (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۱ Image008.jpg (پرونده) ۷ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۰ Image006.jpg (پرونده) ۷ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۵ Image004.jpg (پرونده) ۹ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۵ Image002.jpg (پرونده) ۸ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۳ بارزانی.jpg (پرونده) ۶۴ کیلوبایت Shahraabi   ۱
‏۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۳۱ جلال+طالبانی.jpg (پرونده) ۳۸ کیلوبایت Shahraabi   ۱
‏۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۷ Barezani.Masoud.jpg (پرونده) ۶۴ کیلوبایت Shahraabi   ۱
‏۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۸ یوسف اسحاق پور.jpg (پرونده) ۷ کیلوبایت Amir   ۱
‏۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۰ Eram-Garden-Fars1.jpg (پرونده) ۳۶۵ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۹ Eram-Garden-Fars.jpg (پرونده) ۳۶۵ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۷ 9715.jpg (پرونده) ۱۱۹ کیلوبایت Reza rouzbahani   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۱ 11668200-4.jpg (پرونده) ۶۹ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰ 11669000-3.jpg (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده‌ای با اندازهٔ بیشتر از ۱۲٫۵ MP
۶۹۳ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰ 11669000-2.jpg (پرونده) ۴۷ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰ 11668200-3.jpg (پرونده) ۴۸۴ کیلوبایت Amir   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۰ 11669000-1.jpg (پرونده) ۷۲۲ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹ 11668200-2.jpg (پرونده) ۱۰۸ کیلوبایت Amir   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹ 11675500-1.jpg (پرونده) ۳۹ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹ 11668200-1.jpg (پرونده) ۲۳۰ کیلوبایت Amir   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۸ 11671000-1.jpg (پرونده) ۱۰۵ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۷ 12006400-1.jpg (پرونده) ۱۲۶ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۶ 12006600-1.jpg (پرونده) ۶۵ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۶ 11667900-1.jpg (پرونده) ۳۲ کیلوبایت Amir   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۵ 12015300-(2).jpg (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۴ 12018000-2.jpg (پرونده) ۴۷ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۴ 12018000-1.jpg (پرونده) ۶۶ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۳ 12018600-1.jpg (پرونده) ۳۴ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۳ 12018600-3.jpg (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۲ 12019300-1.jpg (پرونده) ۱۳ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۱ 12019300.jpg (پرونده) ۱۹ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۱ 12020500-1.jpg (پرونده) ۲۵ کیلوبایت Erfan   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۰ 11667700-3.jpg (پرونده) ۱۰۷ کیلوبایت Amir   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۰ 11667700-2.jpg (پرونده) ۱۱۰ کیلوبایت Amir   ۱
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر