کوآسیا

از دانشنامه آزاد پارسی ابوریحان
پرش به: ناوبری، جستجو

کوآسیا (quassia)

گروهی از درختان امریکای حاره، از خانواده عرعر۱ و جنس کوآسیا۲، با پوست و چوب تلخ. مغز چوب کوآسیا آمارا۳ منبع کوآسین۴ است. این ماده قبلاً مانند چای دم‌کرده مصرف و دارویی مقوی تلقی می‌شد. هم‌اکنون از آن در حشره‌کش‌ها استفاده می‌کنند. درخت عرعر آسیایی۵ یا درخت بهشتی۶ نیز در تیرۀ عرعر قرار می‌گیرد.

Simaroubaceae

Quassia Quassina amara Quassin Ailanthus altissima tree of heaven