یزدی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

يَزدي

 

از گويش‌هاي فارسيِ رايج در يزد و ميبد و بافق و مهريز. واكه‌هاي نامركب آن عبارت‌اند از a e i o u و واكه‌هاي مركب آن ow و ey. صامت‌ها همانند صامت‌هاي فارسي هستند. واژه‌هايي كه داراي w آغازين در فارسي ميانه بوده‌اند، در يزدي به b تبديل مي‌شوند. در این گویش گاهي f به x و برعكس تبديل مي‌شود؛ نشانة تصغير و تحبيب آن ok است. ag به ow تبديل مي‌شود. برخي از واژه‌هاي يزدي: issundan «گرفتن، استادن»، bije «توله»، kili «كليد»، kelows «كرفس» و pak «تپاله».

 

50010800