یزغلامی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

يزغلامی

 

(يا: يازغلامی) گويش رايج در دره‌رود يزغلام، تا روستای جافك. اين زبان قرابت زيادی با زيرگروه شفنی ـ روشنی و نيز ونجی دارد. وجه تمايز يزغلامی با ديگر زبان‌های پاميری استفاده گسترده از صامت‌های لبیشده است. در يزغلامی همچون گويش‌های ديگر شغنی ـ روشنی، خوشه ft ايرانی به يك واكدار تبديل میشود؛ همچنين b به v بدل میشود. در این گویشضماير اشاره دو شكل دارد؛ برخلاف ديگر گويش‌های گروه شفنیـ روشنی كه سه ضمير اشاره نزديك، متوسط و دور دارند.

 

50010600

 

زبان‌شناسی و ترجمه زبان ها و گویش های ایران فرهنگی