تابش اتمی

از دانشنامه آزاد پارسی ابوریحان
پرش به: ناوبری، جستجو

تابش اتُمی (atomic radiation)

انرژی گسیل‌شونده از اتم‌های فروپاشنده، در حالت واپاشی پرتوزا. اتم‌ها، یا درواقع هسته‌هایی که واپاشیده می‌شوند، ممکن است در طبیعت وجود داشته باشند یا مصنوعی تولید شوند. انرژی گسیل‌شونده ممکن است به‌صورت ذرات سریعی، با نام ذرات آلفا۱، و ذره‌های بتا۲، یا به‌صورت امواج الکترومغناطیسی پرانرژی با نام تابش گاما۳ باشد. کسانی که در معرض مستقیم تابش اتمی قرار دارند یا غالب اوقات با چنین تابش‌هایی سروکار دارند،‌ ممکن است به بیماری تابش۴ دچار شوند. در زیست‌شناسی تابشی۵، اثرات تابش را روی اندام‌های زنده بررسی می‌کنند. پرتوگیری۶ تابش اتمی می‌تواند به آسیب کرموزومی، سرطان، و بیماری‌های ارثی‌ای منجر شود که دست‌کم در حیوانات آزمایشگاهی دیده شده است.

alpha particles

beta particles gamma radiation radiation sickness radiation biology exposure