ویولا دا براچو

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

ويولا دا براچّو    viola da braccio

ويولا دا براچّو.jpg
(واژه‌ای ايتاليايي‌ به معنای ويول‌ بازو) نامي‌ ساختگي‌ براي‌ اعضاي‌ خانوادۀ‌ ويولون‌ در قرن‌ شانزدهم‌ و اوايل‌ قرن‌ هفدهم‌، كه‌ سازهاي‌ كوچك‌تر اين‌ خانواده‌ موقع‌ نواختن‌ روي‌ بازو قرار مي‌گرفتند و نه‌، مثل‌ خانوادۀ‌ ويولا دا گامبا، روي‌ پاها يا بين‌ آنها. از آن‌جا كه‌ ويولونسل،‌ عضوِ باس‌ اين‌ خانواده‌ محسوب‌ مي‌شد، بدون‌ منطق‌ نام‌  باسّا ويولا دا براچّو  به‌ آن‌ دادند. ساز تربل‌ اين‌ خانواده‌ به‌طور استثنا به‌نام‌ مختصرشدۀ‌ ويولينو معروف‌ شد، و ويولا دا براچّو  را براي‌ نوع‌ آلتو يا تنور آن‌ نگه‌ داشتند، و آن‌ را در ايتاليا به‌صورت‌  ويولا  و در آلمان‌ به‌صورت‌  براچه‌  كوتاه‌ كردند.

 

78010500